FB-logo
stg01-jv-31maart

doelstelling
Stichting Jan Verschoor heeft ten doel:

  • het stimuleren van kwalitatief goede abstracte driedimensionale kunst in het algemeen en die van beeldhouwer Jan Verschoor in het bijzonder;
  • het zo veel mogelijk in museale context in de publieke belangstelling brengen en houden van genoemde kunst;
  • het bijeenbrengen, beheren, onderhouden en in de openbaarheid brengen van genoemde kunst;
  • indien er sprake is van een collectie of andere bezittingen, het beheren daarvan, zoals ‘een goed huisvader’ betaamt en handelend in het belang van het doel van de stichting;
  • het verrichten van al die werkzaamheden die de realisering van het vorengenoemde ten goede komt en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

donateurs
Om onze doelstellingen te behalen steunen we op donateurs. Klik op deze link voor de brief met meer informatie.

bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Jan Verschoor wordt gevormd door:

  • Rob van den Helder (voorzitter)
  • Pim Mager (vicevoorzitter)
  • Jan-Gijsbert Bakker (secretaris/penningmeester)
  • Rein Schurink
  • Rob Brünnmayer

Hier kunt u de profielschets van de bestuursleden van Stichting Jan Verschoor nalezen.

beloningsbeleid
Het volledige bestuur krijgt geen vergoeding voor de activiteiten die worden verricht aan of namens de stichting.

beleidsplan
Hier kunt u het Beleidsplan 2022-2025 van de Stichting Jan Verschoor inzien en desgewenst downloaden.

financiële verantwoording

Het jaarverslag 2022 kunt u hier downloaden en hier kunt u het ANBI-formulier voor fondswervende instellingen downloaden.

Het jaarverslag 2021 kunt u hier downloaden en hier kunt u het ANBI-formulier voor fondswervende instellingen downloaden.

Het jaarverslag 2020 kunt u hier downloaden en hier kunt u het ANBI-formulier voor fondswervende instellingen downloaden.

privacy
In onze privacyverklaring staat beschreven hoe Stichting Jan Verschoor omgaat met persoonsgegevens.